ห้องสนทนาทั่วไป

กฎกติการในการใช้ห้องสนทนาทั่วไป

   - ห้ามตั้งกระทู้ โพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือ link ที่ขัดต่อศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย อย่างเด็ดขาด!
   - ห้ามตั้งกระทู้ โพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือ link ที่เป็นการพาดพิง เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเด็ดขาด! 
   - ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย หรือส่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสมในการโพสต์ข้อความ ทั้งนี้รวมถึง รูปภาพ หรือ link ที่ส่อไปทาง ลามก อนาจาร อย่างเด็ดขาด! 
   - ห้ามการตั้งกระทู้หรือโพสต์ข้อความ รูปภาพ แสดงความคิดเห็นในลักษณะชวนทะเลาะ ชวนตี หรือใช้คำไม่เหมาะสม ทั้งทางเว็บบอร์ดและ PM อย่างเด็ดขาด! 
   - ห้ามการตั้งกระทู้หรือโพสต์ข้อความ รูปภาพ เชิงดัก ที่ส่อไปในทางไม่เหมาะสมหรือประชดประชัน อย่างเด็ดขาด! 
   - ห้ามการตั้งกระทู้หรือโพสต์ข้อความ รูปภาพ ในเชิงพาดพิงถึงบุคคลอื่น หรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้อื่นในทางเสียหาย ประจาน หรือขุดคุ้ยเรื่องเก่ามาก่อการวิวาทกันอีก อย่างเด็ดขาด! 
   - ห้ามการตั้งกระทู้หรือโพสต์ข้อความ รูปภาพ ในเชิงตัดสินผู้อื่นในทางเสียหาย หรือคำถามเชิงก่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยก ทะเลาะวิวาท อย่างเด็ดขาด!
   - การตั้งกระทู้ใดๆก็ตาม ต้องตั้งในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง หากทีมงานพบเห็น จะดำเนินการย้ายเข้าสู่หมวดที่ถูกต้องทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หากทางทีมงานตรวจสอบพบข้อความไม่เหมาะสมใด ๆ ก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วจะดำเนินการตามแต่วิจารณญานของทีมงานดังนี้
     ทีมงานจะทำการลบข้อความหรือกระทู้นั้น ๆ ทิ้งทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า และจะมีการแจ้งเตือนกับทางสมาชิก

  • หากสมาชิกมีการกระทำผิดครั้งแรก ทางทีมงานจะทำการแจ้งเตือนให้สมาชิก เพื่อทราบ
  • หากสมาชิกมีการกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่สอง ทางทีมงานจะขอระงับการใช้งานชั่วคราว และสมาชิกต้องทำการชี้แจงรายละเอียด เพื่อเปิดการใช้งานอีกครั้ง
  • หากสมาชิกมีการกระทำผิดซ้ำเกิน 3 ครั้ง ทางทีมงานขอ “แบน” สมาชิกท่านนั้นถาวร

** สมาชิกท่านใดพบเห็นการกระทำไม่เหมาะสมของสมาชิก สามารถแจ้งทีมงานเพื่อตรวจสอบ ตักเตือน จนไปถึงการแบนของสมาชิกท่านนั้นๆ โดยท่านสามารถแจ้งได้ทางข้อความส่วนตัว (PM) ให้ทางทีมงาน (Admin) เพื่อทราบ **หากทางทีมงานพบว่า สมาชิกท่านใดพยายามที่จะนำเรื่องใด ๆ อันไม่เหมาะสม เช่น การทะเลาะวิวาท ไปสู่สถานที่อื่น จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฏข้างต้นเช่นกัน และหากร้ายแรงทางทีมงานขอดำเนินการทางกฏหมาย ตามความเหมาะสม

(ยังไม่มีกระทู้)