เว็บเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์นี้ มีประโยชน์ต่อการเรียนในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด

ประโยชน์เพื่อการเรียนในชั้นเรียน

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

Responses

Skip result graph
Choice options
มากที่สุด มากพอสมควร ไม่มากไม่น้อย น้อยมาก ไม่เกี่ยวข้องกันเลย
Graph display
Number of participants
0
0
0
0
0
Percentage of participants
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%