เพิ่มเพื่อน ดูผลสำรวจ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์
ครูโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์
เข้าสู่ระบบตอบแบบสอบถามออนไลน์

การนำศาสตร์พระราชาตามยุทธศาสตร์ไปใช้ในการบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

***ครูโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์เสร็จสมบูรณ์***

ลำดับชื่อโรงเรียนสพป.อบ. เขตตำแหน่ง
D=ผู้บริหาร T=ครู
วันเวลาที่ตอบแบบสอบถาม
1 อนุบาลอุบลราชธานี A1 T 2019-06-03 10:31:04
3 อนุบาลอุบลราชธานี A1 T 2019-06-05 21:07:29
85 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) A1 T 2019-06-08 13:11:23
125 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ A1 T 2019-06-11 10:44:38
625 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:53:28
624 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:51:16
623 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:43:12
622 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:40:17
621 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:38:06
620 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:35:48
619 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:33:42
618 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:31:10
617 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:27:59
616 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:18:06
615 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:15:51
614 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:13:33
613 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:10:17
245 บ้านหวาง A1 T 2019-06-14 17:04:11
612 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:08:00
247 บ้านกอก A1 T 2019-06-14 17:21:29
611 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:06:04
255 บ้านกอก A1 T 2019-06-14 20:00:39
610 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 14:03:09
608 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 13:52:27
607 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 13:47:12
265 ชุมชนบ้านหัวเรือ A1 T 2019-06-14 22:29:37
606 ไม่ระบุ A1 T 2019-08-31 13:44:29
271 บ้านโนนรังน้อย A1 T 2019-06-15 06:49:09
383 บ้านหนองเค็ม A1 T 2019-06-18 10:27:17
441 อนุบาลอุบลราชธานี A1 T 2019-06-25 22:57:05
476 บ้านหนองแล้ง A1 T 2019-06-26 12:13:19
482 บ้านแดงหม้อ A1 T 2019-06-26 16:48:52
483 บ้านแดงหม้อ A1 T 2019-06-26 17:24:53
499 บ้านหนองปลาปาก A1 T 2019-06-26 20:57:56
504 บ้านขามป้อม A1 T 2019-06-27 09:04:36
505 บ้านขามป้อม A1 T 2019-06-27 09:04:19
530 บ้านเทพา A1 T 2019-06-27 12:23:18
535 บ้านกุดกั่ว A1 T 2019-06-27 12:37:18
539 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ A1 T 2019-06-27 12:47:18
540 บ้านศรีสุข A1 T 2019-06-27 13:09:09
549 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) A1 T 2019-06-27 15:01:30
550 บ้านขามป้อม A1 T 2019-06-27 15:03:54
551 บ้านขามป้อม A1 T 2019-06-27 15:08:36
556 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) A1 T 2019-06-27 18:42:57
647 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:03:15
13 บ้านป่าติ้ว A2 T 2019-06-06 09:09:36
15 บ้านป่าติ้ว A2 T 2019-06-06 09:03:08
18 บ้านนาแมด A2 T 2019-06-06 09:12:11
646 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:00:47
20 บ้านพังเคน A2 T 2019-06-06 09:17:39
645 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:58:54
644 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:56:08
643 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:54:04
29 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว A2 T 2019-06-06 09:30:58
641 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:49:40
32 บ้านนาจ่าย A2 T 2019-06-06 09:35:19
640 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:47:07
34 บ้านนาชุม A2 T 2019-06-06 09:38:54
37 บ้านป่าติ้ว A2 T 2019-06-06 09:49:53
639 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:45:04
38 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) A2 T 2019-06-06 09:58:50
638 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:42:20
637 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:40:43
642 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:51:13
636 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:38:57
635 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:36:42
634 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:34:31
49 บ้านบกหนองทันน้ำ A2 T 2019-06-06 10:54:38
52 บ้านเลาะ A2 T 2019-06-06 11:13:54
55 บ้านคอนสาย A2 T 2019-06-06 11:43:32
56 บ้านกุดกลอย A2 T 2019-06-06 11:33:37
57 บ้านนาหินโหง่นนาดง A2 T 2019-06-06 12:17:17
58 บ้านป่าติ้ว A2 T 2019-06-06 13:02:48
59 บ้านโคกก่องวังนอง A2 T 2019-06-06 13:05:47
62 บ้านป่าติ้ว A2 T 2019-06-06 13:26:18
63 บ้านป่าติ้ว A2 T 2019-06-06 13:33:16
64 บ้านป่าติ้ว A2 T 2019-06-06 13:37:24
65 บ้านนาดอกไม้ A2 T 2019-06-06 13:51:48
66 บ้านหนองหลวง A2 T 2019-06-06 14:00:33
68 บ้านดอนทับช้าง A2 T 2019-06-06 17:48:27
70 บ้านดงตาหวัง A2 T 2019-06-06 16:43:47
633 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:29:37
77 บ้านดงตาหวัง A2 T 2019-06-07 08:05:25
78 บ้านดอนจิก A2 T 2019-06-07 08:25:04
82 บ้านนาขาม A2 T 2019-06-07 13:33:46
84 บ้านหนองบั่ว A2 T 2019-06-08 08:55:20
88 บ้านคำแคน A2 T 2019-06-09 07:04:39
94 บ้านนาหว้าเหนือ A2 T 2019-06-09 19:58:41
95 บ้านนาพะเนียงออ A2 T 2019-06-10 11:01:18
632 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:23:39
127 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ A2 T 2019-06-11 12:34:09
135 บ้านร่องข่า A2 T 2019-06-12 15:30:01
631 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:13:58
630 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:08:16
629 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:06:00
628 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:04:04
627 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 15:02:00
626 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 14:56:22
648 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:05:20
649 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:07:04
650 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:09:48
651 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:13:18
652 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:16:51
653 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:20:23
654 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:23:00
655 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:25:35
656 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:29:53
657 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:35:01
658 ไม่ระบุ A2 T 2019-08-31 16:39:48
659 ไม่ระบุ A2 T 2019-09-21 15:24:58
660 ไม่ระบุ A2 T 2019-09-21 15:32:22
661 ไม่ระบุ A2 T 2019-09-21 15:38:22
662 ไม่ระบุ A2 T 2019-09-21 15:41:14
663 ไม่ระบุ A2 T 2019-09-21 15:43:24
664 ไม่ระบุ A2 T 2019-09-21 15:46:20
665 ไม่ระบุ A2 T 2019-09-22 13:38:25
151 บ้านม่วงโคน A3 T 2019-06-13 18:47:02
155 บ้านนาคอ A3 T 2019-06-13 19:13:45
157 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง A3 T 2019-06-13 18:55:02
158 บ้านโนนกาหลง A3 T 2019-06-13 18:55:31
159 บ้านโนนก่อ A3 T 2019-06-13 18:54:55
161 บ้านโนนกาหลง A3 T 2019-06-13 18:59:54
163 บ้านหนองกอก A3 T 2019-06-13 19:08:07
164 บ้านตุงลุงเหนือ A3 T 2019-06-13 19:05:42
166 บ้านโนนก่อ A3 T 2019-06-13 19:17:15
168 บ้านนาทอย A3 T 2019-06-13 19:22:39
169 บ้านนาคอ A3 T 2019-06-13 19:29:10
177 บ้านท่าช้าง A3 T 2019-06-13 19:43:25
178 บ้านโนน A3 T 2019-06-13 19:50:57
181 บ้านแก่งกอก A3 T 2019-06-13 20:15:58
182 บ้านห้วยแดง A3 T 2019-06-13 20:24:36
183 บ้านนาทม A3 T 2019-06-13 20:17:54
185 บ้านม่วงโคน A3 T 2019-06-13 22:02:18
189 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา A3 T 2019-06-13 20:54:19
196 บ้านขัวแคน A3 T 2019-06-13 21:27:25
198 บ้านดอนโพธิ์ A3 T 2019-06-13 21:46:50
199 บ้านราษฎร์เจริญ A3 T 2019-06-13 22:36:45
203 บ้านกุ่ม A3 T 2019-06-13 22:32:37
204 บ้านนาเจริญ A3 T 2019-06-14 04:41:59
206 บ้านกุ่ม A3 T 2019-06-14 05:53:42
210 บ้านนาคอ A3 T 2019-06-14 07:24:25
211 บ้านนาโพธิ์ A3 T 2019-06-14 07:30:36
212 บ้านห้วยหมากใต้ A3 T 2019-06-14 07:26:05
214 บ้านไร่ A3 T 2019-06-14 07:34:43
215 บ้านโนนค้อลุคุ A3 T 2019-06-14 08:36:26
216 บ้านนาโพธิ์กลาง A3 T 2019-06-14 08:56:28
217 บ้านหนองเชือก A3 T 2019-06-14 08:43:21
220 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) A3 T 2019-06-14 08:58:27
222 บ้านแก้งกอก A3 T 2019-06-14 09:18:38
223 บ้านดอนก่อ A3 T 2019-06-14 09:48:41
225 บ้านไร่ A3 T 2019-06-14 10:31:01
227 บ้านไร่ A3 T 2019-06-14 12:12:12
228 บ้านนาคอ A3 T 2019-06-14 12:18:32
229 บ้านท่าช้าง A3 T 2019-06-14 13:06:20
235 บ้านทุ่งหนองบัว A3 T 2019-06-14 14:01:34
236 บ้านทุ่งหนองบัว A3 T 2019-06-14 14:01:35
248 บ้านห้วยไฮ A3 T 2019-06-14 17:36:02
252 บ้านตุงลุงเหนือ A3 T 2019-06-14 19:33:00
258 บ้านดอนก่อ A3 T 2019-06-14 20:25:43
259 บ้านคำผ่าน A3 T 2019-06-14 20:44:15
276 บ้านห้วยหมาก A3 T 2019-06-15 13:31:49
280 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ A3 T 2019-06-15 15:44:34
282 บ้านคำไหล A3 T 2019-06-15 19:31:12
283 บ้านคำไหล A3 T 2019-06-15 20:33:10
288 บ้านบะไห A3 T 2019-06-16 08:59:18
289 บ้านบะไห A3 T 2019-06-16 11:31:57
290 บ้านนาแก A3 T 2019-06-16 14:37:56
291 บ้านสิม A3 T 2019-06-16 20:39:45
377 บ้านคำก้อม A3 T 2019-06-18 09:12:32
378 บ้านคำก้อม A3 T 2019-06-18 09:11:43
270 บ้านหนองกินเพล A4 T 2019-06-15 06:07:01
306 บ้านดอนยู A4 T 2019-06-17 19:42:36
309 บ้านผับแล้ง A4 T 2019-06-17 19:35:20
313 บ้านผับแล้ง A4 T 2019-06-17 19:41:38
314 บ้านผับแล้ง A4 T 2019-06-17 19:44:30
317 บ้านผับแล้ง A4 T 2019-06-17 19:50:13
323 บ้านโพนงาม A4 T 2019-06-17 20:02:45
329 บ้านโนนสมบูรณ์ A4 T 2019-06-17 20:07:19
348 บ้านบุ่งหวาย A4 T 2019-06-17 21:42:51
352 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-17 21:38:08
353 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-17 21:40:51
356 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-17 21:49:51
357 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-17 21:58:15
359 บ้านโนนสมบูรณ์ A4 T 2019-06-17 21:57:14
361 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-17 22:10:33
364 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-17 23:53:50
366 บ้านบุ่งหวาย A4 T 2019-06-18 04:13:23
367 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-18 05:51:39
370 บ้านโนนจิก A4 T 2019-06-18 06:57:24
371 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-18 07:48:46
372 บ้านโนนจิก A4 T 2019-06-18 08:13:15
373 บ้านโนนจิก A4 T 2019-06-18 08:09:36
375 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-18 08:31:57
376 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-18 09:16:03
381 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-18 09:49:11
382 บ้านโนนแดง A4 T 2019-06-18 10:15:18
385 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-18 10:42:45
388 บ้านโคกสมบูรณ์ A4 T 2019-06-18 11:19:24
391 บ้านแก่งโดม A4 T 2019-06-18 12:24:00
395 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-18 14:50:24
398 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-18 16:07:03
400 บ้านผึ้งโดม A4 T 2019-06-18 17:58:35
401 บ้านนาจาน A4 T 2019-06-18 18:38:02
402 บ้านค้อน้อย A4 T 2019-06-18 19:18:46
404 บ้านนาจาน A4 T 2019-06-18 19:55:44
407 บ้านบุ่งหวาย A4 T 2019-06-19 14:26:10
579 บ้านโนนจิก A4 T 2019-06-28 19:23:30
99 บ้านหนองกบ A5 T 2019-06-10 12:46:20
104 บ้านป่าก้าว A5 T 2019-06-10 13:33:38
106 บ้านป่าก้าว A5 T 2019-06-10 13:39:05
128 บ้านป่าเตี้ย A5 T 2019-06-11 12:29:27
130 บ้านป่าเตี้ย A5 T 2019-06-11 12:33:30
140 บ้านโนนรังหนองบัวดง A5 T 2019-06-13 13:26:20
141 บ้านโนนรังหนองบัวดง A5 T 2019-06-13 14:37:01
142 บ้านโนนรังหนองบัวดง A5 T 2019-06-13 14:41:00
143 บ้านโนนรังหนองบัวดง A5 T 2019-06-13 14:43:45
144 บ้านโนนรังหนองบัวดง A5 T 2019-06-13 14:47:20
146 บ้านโนนรังหนองบัวดง A5 T 2019-06-13 14:53:24
602 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-31 13:24:48
600 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-31 13:13:08
599 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-25 06:16:58
597 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-24 11:47:04
598 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-24 11:51:39
413 ชุมชนบ้านปลาขาว A5 T 2019-06-21 10:43:56
422 บ้านโคกชำแระ A5 T 2019-06-21 16:19:02
423 บ้านซำสะกวยน้อย A5 T 2019-06-21 17:15:11
430 บ้านกลาง A5 T 2019-06-23 11:56:34
431 บ้านกลาง A5 T 2019-06-24 20:40:58
433 บ้านจันลา A5 T 2019-06-23 18:49:16
435 บ้านกลาง A5 T 2019-06-25 00:33:58
436 บ้านกลาง A5 T 2019-06-24 18:29:04
596 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-24 11:43:21
440 บ้านกลาง A5 T 2019-06-25 21:50:50
594 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-24 11:14:51
479 บ้านขี้เหล็ก A5 T 2019-06-26 14:02:00
480 บ้านขี้เหล็ก A5 T 2019-06-26 13:55:09
592 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-24 11:03:26
591 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-24 11:00:11
511 บ้านเก่ากลาง A5 T 2019-06-27 09:57:37
516 บ้านห้วยข่า A5 T 2019-06-27 10:14:25
522 บ้านห้วยข่า A5 T 2019-06-27 12:17:55
524 บ้านห้วยข่า A5 T 2019-06-27 11:14:25
590 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-24 10:56:18
528 บ้านแก้งสมบูรณ์ A5 T 2019-06-27 11:59:19
533 บ้านนาส่วง A5 T 2019-06-27 12:46:33
534 บ้านนาส่วง A5 T 2019-06-27 12:46:52
541 บ้านกระเบื้อง A5 T 2019-06-27 13:57:41
542 ชุมชนบ้านปลาขาว A5 T 2019-06-27 13:47:32
543 บ้านนาส่วง A5 T 2019-06-27 14:03:37
544 บ้านเก่าขาม A5 T 2019-06-27 14:02:07
546 บ้านเก่าขาม A5 T 2019-06-27 14:37:28
547 บ้านเก่าขาม A5 T 2019-06-27 14:46:57
548 บ้านเก่าขาม A5 T 2019-06-27 14:51:19
553 บ้านนาส่วง A5 T 2019-06-27 15:27:32
555 บ้านห้วยข่า A5 T 2019-06-27 16:26:02
564 บ้านห้วยข่า A5 T 2019-06-28 09:44:19
567 บ้านป่าสน A5 T 2019-06-28 11:10:24
571 บ้านโนนหุ่ง A5 T 2019-06-28 11:28:35
572 บ้านหัวแข้ A5 T 2019-06-28 11:27:55
574 บ้านห้วยข่า A5 T 2019-06-28 12:14:42
588 ไม่ระบุ A5 T 2019-08-24 10:33:23
576 บ้านห้วยข่า A5 T 2019-06-28 12:57:37
577 บ้านหัวแข้ A5 T 2019-06-28 14:26:48
578 บ้านกุดเรือ A5 T 2019-06-28 14:46:16