คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ฝ่ายทะเบียนวัดและประเมินผล
แบบสอบถามที่แสดงนี้เปิดสำหรับการรับข้อมูล
กรุณาติดต่อ IDLine : @sag9766f ( anubanubon@dofreetime.com ) เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม